• 1401/12/04 - 08:22
 • 80
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
ایمنی در داروهای مشابه

ایمنی در داروهای مشابه

داروهای مشابه داروهایی هستند که از نظر آوایی و نوشتاری و یا شکل ظاهری شباهت دارند.

ایمنی در داروهای مشابه

تعریف داروهای مشابه

داروهای مشابه داروهایی هستند که از نظر آوایی و نوشتاری و یا شکل ظاهری شباهت دارند.

نکات مهم در انبارش داروهای مشابه:

 • از سازماندهی و نظم تمامی انبارهای دارویی (بخش، انبار مرکزی بیمارستان و داروخانه) اطمینان حاصل کنید.
 • توجه: از انبارش داروها بر حسب حروف الفبا، خودداری نمایید.
 • تفکیک فیزیکی داروهای با اسامی و اشکال مشابه را در تمامی انبارهای دارویی انجام دهید. مثل قرص هایی که به لحاظ ظاهری (رنگ و شکل) مشابه هستند.
 • اشکال مختلف یا دوزهای متفاوت از یک دارو با اسامی و یا بسته‌بندی مشابه را نیز به لحاظ فیزیکی، از هم تفکیک کرده و نام و دوز دارو را بر روی آن نصب کنید. (با فونت حداقل ۴۸ که از دور قابل خواندن باشد.)
 • الکترولیت‌های با غلظت بالا را به لحاظ فیزیکی از هم تفکیک کرده و نام و دوز دارو را بر روی آن نصب کنید. (با فونت حداقل ۴۸ که از دور قابل خواندن باشد)
 • توجه: هنگام تجویز الکترولیت‌های با غلظت بالا به بیمار، حتماً از روش چک مستقل دوگانه استفاده نمایید.

اهمیت خوانایی نسخ پزشکی

یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از خطاهای داروهای با اسامی و اشکال مشابه، خوانا بودن نسخ پزشکی می‌باشد.

دست‌خط بد، باعث تفسیر اشتباه نسخه‌ها شده و در نهایت منجر به ارائه‌ی داروی اشتباه به بیمار می‌گردد.در این بین، وجود داروهای با اسامی مشابه در نسخه‌های ناخوانا می‌تواند منجر به بروز خطاهای دیداری شده و ایمنی بیماران را به خطر بیاندازد.

برچسب‌گذاری داروهای مشابه

 • برچسب داروهای با اسامی و اشکال مشابه، به رنگ زرد است و باید به نحوی بر روی ویال‌های دارویی الصاق شود که نام و مشخصات دارو، قابل خواندن باشد.
 • یادآوری: برچسب داروهای با هشدار بالا، به رنگ قرمز است و باید به نحوی برروی ویال‌های دارویی، الصاق شود که نام و مشخصات دارو قابل خواندن باشد.
 • برخی از داروهای با هشدار بالا که دارای شباهت شکلی یا اسمی نیز هستند را فقط با برچسب داروی با هشدار بالا و به رنگ قرمز نشان‌گذاری کنید.
 • در تمامی انبارهای دارویی بیمارستان (مثل انبار بخش، انبار مرکزی بیمارستان و داروخانه)، ظروف نگهداری داروهای با اسامی و اشکال مشابه را با برچسب زرد رنگ نشان گذاری نمایید.
 • حین برچسب‌گذاری، دقت نمایید که بر روی ظروف نگهدارنده، برچسب صحیح زده شود و بدین منظور از چک مستقل دوگانه استفاده نمایید.
 • جعبه محتوی ویال‌ها و آمپول‌های داروهای با اسامی و اشکال مشابه در ترالی اورژانس را با برچسب زرد رنگ، نشان گذاری نمایید.

مشارکت بیمار در مراقبت دارویی

جلب مشارکت بیماران و خانواده یا مراقبین در مراقبت دارویی به منظور کاهش خطر

 • به بیماران و مراقبین آنان آموزش دهید که داروها، هم دارای اسامی تجاری و هم اسامی ژنریک می‌باشند.
 • شرکت‌های مختلف دارویی، فرمولاسیون مشابه دارویی را با اسامی متفاوت تجاری، تولید می‌کنند و معمولاً اسامی تجاری، با حروف بزرگ و اسامی ژنریک با حروف کوچک، بر روی جعبه/شیشه دارو نوشته می‌شوند.
 • به بیماران توضیح دهید که برخی داروها ممکن است دارای دو نام مختلف باشند.
 • به بیماران، برگه‌های آموزشی کتبی در ارتباط با موارد مصرف، نام‌های ژنریک و تجاری و عوارض جانبی بالقوه داروهای مصرفی را بدهید.
 • بیماران و خانواده آنان را به یادگیری نام ژنریک داروها به عنوان شناسه کلیدی، ترغیب نمایید.
 • به منظور رفع ابهامات بیماران، فرصتی برای مرور دستور دارویی آنان با داروساز بیمارستان فراهم آورید.
 • به بیماران آموزش دهید که در صورت مغایرت داروهایی که به آنان داده می‌شود، با رژیم دارویی معمول‌شان، حتماً قبل از مصرف، به ارائه دهنده‌ی خدمت، اطلاع دهند.
 • در صورتی که داروی بیمار، نیاز به ابزاری برای اندازه‌گیری (مثل: قاشق یا پیمانه برای شربت‌ها) دارد، در اختیار وی قرار دهید.
 • با توجه به افزایش خطر بالقوه ناشی از خطاهای مرتبط با اسامی و اشکال مشابه داروها، بیماران را تشویق به نگهداری لیستی از اسامی تجاری و ژنریک داروهای مصرفی‌شان نمایید.

 

لیست داروهای مشابه آوایی و نوشتاری

 

 

 

Gancyclovir

Acyclovir

1

 

 

 

Aminophiline

Aminofusion

2

 

 

 

Acetazolamide

Acetaminophen

3

 

 

 

Bromocriptine

Bromhexin

4

 

 

Mometazone

Betamethasone

Beclometazone

5

 

 

Clomipramin

Chlorpromazine

Clomiphen

6

 

 

 

Clindamycin

Clidinium c

7

 

 

 

Chlorpheniramine

Chlorpromazine

8

 

 

Clonazpam

Clozapine

Clobazam

9

 

 

 

Clotrimazole

Clobetazole

10

Caffeine

Cefazolin

Ceftriaxon

Ceftizoxim

Cefotaxim

11

 

 

 

Cefepim

Cefexim

12

 

 

 

Calcium

Calcitonin

13

 

 

 

Diazoxide

Diazepam

14

 

 

 

Digestive

Digoxin

15

 

 

 

Dicyclomin

Diphenoxilate

16

 

 

Demetron

Dimenhydrinate

Dimethicone

17

 

 

 

Sufentanil

Fentanyl

18

 

 

 

Folic acid

Folinic acid

19

 

Hydrocortison

Hydrochlortiazide

Hydroxyzin

Hydralazin

20

 

 

 

Allopurinol

Halloperidol

21

 

 

 

Levastatine

Levothyroxine

22

 

 

 

Meropenem

Imipenem

23

 

 

Methimazole

Metronidazole

Mebendazole

24

 

Metoclopramide

Methocarbamol

Metformin

Metronidazole

25

 

 

 

Minirin

Milrinone

26

 

 

 

Naproxen

Naloxan

27

 

 

 

Nitrofurazone

Nitrofurantoin

28

 

 

pantoprazole

Esomeprazole

Omeprazole

29

 

 

 

Primidone

Prednisolon

30

 

 

 

Propofol

Propranolol

31

 

 

 

Salmeterol

Salbutamol

32

 

لیست داروهای مشابه ظاهری

1

قرص کلسیم

قرص سابریل

قرص آزیترومایسین

 

 

 

2

قرص استامینوفن

قرص آسیکلوویر

قرص ویتامین B1

قرص استامینوفن کدئین

 

 

3

شیاف بیزاکودیل

شیاف استامینوفن

 

 

 

 

4

قرص فنازوپیریدین

قرص ب.کمپلکس

 

 

 

 

5

قطره آتروپین

قطره تتراکائین

 

 

 

 

6

نالوکسان

ویتامین کا

ویتامین آ

 

 

 

7

اپی نفرین 10000/1

آپوتل

 

 

 

 

8

آمپول لازیکس

آمپول نیتروگلسیرین

آمپول دیازپام

ویتامین ب6

ب کمپلکس

متوکلوپرامید

9

ویال سولفات منیزیوم 50%

ویال سولفات منیزیوم 20%

 

 

 

 

10

ویال تازوسین

ویال متیل پردنیزولون

ویال ایمی پنم

ویال مروپنم

 

 

11

سدیم کلراید 0.9%

سدیم کلراید شستشو

 

 

 

 

12

سفوتاکسیم

سفتریاکسون

 

 

 

 

13

کلریدپتاسیم

بی کربنات سدیم

 

 

 

 

14

سفوتاکسیم

سفپیم

 

 

 

 

15

پنی سیلین 633

پنی سیلین

800

پنی سیلین

1200000

 

 

 

16

سدیم کلراید5%

ویال مترونیدازول

 

 

 

 

 

نمونه داروهای مشابه ظاهری که در حال حاضر در داروخانه موجود می باشد

منابع:

-داروهای حیاتی-ضروری و آنتی دوت های کاربردی و موجود در بیمارستان

تهیه کننده:خانم ابوالحسنی-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار-اسفند 1401

 • گروه خبری :
 • کد خبر : 56453

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید