اولین جلسه شورای اقامه نماز جماعت

اولین جلسه شورای اقامه نماز جماعت

جلسه مسئولین بخش ها

جلسه مسئولین بخش ها

کارگاه اقدامات پیشرفته حفظ حیات در نوزادان

کارگاه اقدامات پیشرفته حفظ حیات در نوزادان

تقدیر از مسئول فنی داروخانه به مناسبت روز داروساز

تقدیر از مسئول فنی داروخانه به مناسبت روز داروساز

پزشکان

میز خدمت الکترونیک

فرم ثبت نظرات و پیشنهادات مردمی

میز خدمت

کتابخانه مرکزی

نوبت دهی الکترونیکی

ایمیل

سامانه تامین و توزیع نیرو انسانی(طرح)

کتابخانه بیمارستان

واحد تحقیقات توسعه بالینی

مراکز خدمات کرونا

پرسش های متداول

نظرسنجی خدمات

اخبار دانشگاه