ساختار مرکز
منوی اصلی
مراکز آموزشی درمانی استان قم

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ره
مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی
 
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی ایزدی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 691
بازديدکنندگان امروز: 367
کل بازديدکنندگان: 1486589
بازديدکنندگان آنلاين: 3
زمان بارگزاري صفحه: 1.1040 ثانيه
نظرسنجی


عالی
خوب
متوسط
ضعیف

معرفی همکاران حوزه منابع انسانی

 


 

 

رئیس امور اداری: عمران ابراهیمی

 

 مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تلفن تماس:31625336-025

 

 

اهم شرح وظایف:


1-    اعمال و اجرای قوانین و مقررات استخدامی که از طریق ستاد دانشگاه ابلاغ می گردد.

2-    پیش بینی نیازهای نیروی انسانی بر اساس خروجی نیروی انسانی، پست های بلاتصدی و افزایش جمعیت و تختهای بیمارستانی.

3-    تدوین شاخصهای عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی.

4-    بهبود کیفیت روند کاری پرسنل و ارتقاء کیفیت روابط انسانی با سازمان.

5-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی.

6-    کنترل حضور و غیاب کارکنان براساس تصویب نامه هیات وزیران.

7-    برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی کارا و مناسب.

8-    انجام امور مربوط به رفاه کارکنان، بیمه درمان و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان.

9-    ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند.


 


مسئول کارگزینی: محمدرضا عبدی

 

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن تماس :283-02531625


اهم شرح وظایف :


1- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

2- صدور احکامکارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی معذوریت ، ترفیع رتبه و طبقه

3-مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

4- مشارکت در سهمیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی

5- اتخاذ رویه ها و انتخاب روشهای مناسب جهت انجام امور پرسنلی و صدور ابلاغهای تشویق ، انتصاب ، تغییر محل خدمت

6- انجام سایر وظایف مرتبط با شغل بر اساس نظر مافوق طبق مقررات.

  


کارگزین: حمیدرضا علیجانی

 

 مدرک تحصیلی : کاردانی امور اداری

تلفن تماس: 31625280-025


اهم شرح وظایف :


1- تهیه پیش نویس های مکاتبات کارگزینی و اداری

2- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

3- تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم برابر مقرراتو ارائه گزارش به مقام مسئول

4- بروز رسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر

5- نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل و کلیه استعلاجی های پرسنل

 


مسئول دبیرخانه: آقای مرتضی محمدی

 

 مدرک تحصیلی: کاردانی امور اداری

تلفن تماس: 31625280-025


اهم شرح وظایف :


1- دریافت و ثبت و توزیع نامه های داخلی ، وارده ، صادره ( نامه های پستی ، فکس ، و سامانه وزارت علوم ERP

2- بازبینی و کنترل نامه ها از جهت ضمائم و پیوست ها ، عطف ، پیرو و ااصلاح ارجاع نامه ها

3- دریافت ثبت و اندیکس نامه های وارده و ارسال به محل های ارجاعی

4- تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و دعوت نامه ها بین واحد ها

5- پاسخ به مراجعین در خصوص پیگیری و ردیابی نامه هایشان

6- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

 

مسئول بایگانی : سیدابوالقاسم میرنورالهی

 

 مدرک تحصیلی: دیپلم

تلفن تماس: 31625280-025


اهم شرح وظایف :


1- کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قراردادن در پرونده ها

2- نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف

3- تشکیل پرونده ها برابر کدهای تعیین شده در جهت های مختلف

4- بایگانی و ضبط پیش نویس نامه ها و استعلامات

5- برگ شماری و شماره گذاری برگه های وارده به بایگانی

6- بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد شده به بایگانی و قراردادن آنها در پرونده های پرسنل

7- انجام سایر امور محوله از مقام مافوق

  

مسئول واحدکارتکس: آقای داود رضایی

 

 مدرک تحصیلی: فوق دیپلم کامپیوتر

تلفن تماس: 31625244-025


اهم شرح وظایف :


1-تصدی و انجام امور اداری و کارگزینی محوله  

2-انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدیدالورود ( نسبت به ثبت اثر انگشت)در دستگاه تایمکس و تشکیل کارت حضور و غیاب و ثبت ان در دستگاه تایمکس

3- انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه کارتکس با هماهنگی مسئول مافوق

4- پیگیری انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تاخیر در ورود دارند.

5- ثبت مرخصی، ماموریت و پاس های پرسنل بصورت روزانه در سیستم کارتکس

6- انجام کلیه امور محوله از مقام مافوق

 

 

مناسبتها

 

I      P      D

همایشها و سمینارها
پیوندها

http://bmc.muq.ac.ir/uploads/114_407_54_114_372_46_amoozesh.png