مسئول روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی حضرت فاطمه معصومه(س)

آقای روح الله یزدیان مقدم 

شماره تماس : 31625289-025